Объектами испытаний могут являться:

  • макеты, модели, экспериментальные образцы изделий, изготовленные при выполнении научно-исследовательских работ (НИР) на этапах проектирования;
  • опытные образцы изделий, изготовленные при выполнении опытно-конструкторских работ (ОКР);
  • образцы, изготовленные при внедрении или освоении изделия в производстве;
  • образцы, изготовленные в ходе установившегося серийного или массового производства.

          Испытаниям подвергаются изделия, соответствующие НТД по конструкции, внешнему виду, а также параметрам, определяемым при нормальных климатических условиях. Изделия необходимо испытывать в том виде и состоянии, в котором они реально эксплуатируются. Если составные части изделия при монтаже, транспортировке и эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, их можно испытывать раздельно в соответствии с условиями эксплуатации каждой части. В этом случае допускается также проводить испытания изделия в целом, но по программе, учитывающей условия эксплуатации.

          Если массогабаритные характеристики изделия не позволяют испытывать его в условиях лаборатории, то необходимую информацию о работоспособности и сохранности внешнего вида после воздействия объективных факторов получают по результатам анализа испытания составных частей изделия.

          Если конструктивно изделие не может быть разделено на составные части, то испытания (отдельные виды испытаний) следует проводить по программе, учитывающей реальные условия эксплуатации при требуемых значениях воздействующих факторов. Допускается в этом случае испытывать также макеты, если конструкция и технология изготовления макетов обеспечивают их подобие реальному изделию.

          При испытании изделия по составным частям крепление их на стендах должно выполняться аналогично креплению их в реальной структуре конструкции изделия. При этом должно быть учтено влияние (тепловое, механическое) составных частей изделия. Степень соответствия результатов испытания составных частей изделия или макетов результатам испытания реального изделия зависит от цели испытания, характера и достоверности информации об изделии.

          Назначение продукции, которая может испытываться в испытательной лаборатории предприятия в соответствии с областью аккредитации:

          Перечень продукции из области аккредитации испытательной лаборатории:

0

Вироби електротехнічні, радіоелектронні, електронної техніки, квантової електроніки, обладнання, машини, прилади, апарати, пристрої, вузли, агрегати та інші аналогічні вироби, які входять в область застосування зазначеної нормативної документації

1

Схеми інтегральні та мікромодулі. Картки пластикові з електронним модулем або на інтегральних схемах

2

Апаратура для трансляції та ретрансляції передач, апарати телефонні, апарати факсимільні, телефонні станції автоматичні, модеми, маршрутизатори, кроси, системи комутаційні цифрові

3

Лічильники обліку електричної енергії та газові, рідинні

4

Техніка автоматичної ідентифікації

5

Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні, cистеми гарантованого  електроживлення; котушки індуктивності всіх типів; дроселі; випрямлячі; інвертори; перетворювачі постійного та змінного струму, перетворювачі частоти; генератори

6

Засоби обчислювальної техніки

7

Апаратура радіозв’язку

8

Реєстратори електронні, контрольно-касові апарати, комп'ютерно-касові системи, машини копіювально-розмножувальні, детектори валют, сканери, факси та ін.

9

Цифровий кабельний ресивер, приймачі телевізійні, включаючи відеомонітори та телетюнери

10

Прилади мікроклімату

11

Ізольовані проводи та кабелі

12

Автомати /напівавтомати для електродугового зварювання та наплавки. Трансформатори зварювальні, машини для електроконтактного зварювання

13

Термінали паркувальні автоматичні

14

Електродвигуни та генератори

15

Прилади для нагрівання рідини

16

Машини сільськогосподарські

17

Машини та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості

18

Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї

19

Інструменти ручні електромеханічні

20

Апаратура радіоелектронна побутова

21

Обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків

22

Медична техніка

23

Обладнання металообробне та деревообробне

24

Компресори,насоси та комплектуючі

25

Устаткування для пакування та сушіння

26

Побутові прилади

27

Засоби охоронного призначення та сігналізації

28

Устаткування для зважування. Устаткування автоматичне для зважування

29

Апаратура електророзподільна та контрольна

30

Апаратура контрольно-вимірювальна

31

Устаткування і печі для термічної обробки, для оброблення матеріалів за допомогою зміни температури

32

Котли опалювальні

33

Хімічні джерела струму

34

Ігри та іграшки

35

Устаткування підіймальне та такелажне

36

Машини спеціального призначення (устаткування: для промисловості та будівництва)

37

Прилади для механізації кухонних робіт, кухонні машини, універсальні комбайни, процесори та ін.

38

Устаткування електросигнальне для забезпечення безпеки, контролю або регулювання руху

39

Інформаційні технології та програмне забезпечення

40

Установки холодильні та вентиляційні промислові

41

Машини, апарати, пристрої для газополуменевого оброблення: різаки ручні та машинні; редуктори; генератори ацетиленові; генератори (установки) електролізно-водяні 

42

Печі, плити, столи для приготування їжі

43

Тостери, грилі, ростери, фритюрниці, марміти, шашличниці

44

Мікрохвильові печі

45

Залізничний та автомобільний транспорт

46

Технічні засоби для атомних та електричних електростанцій